SVLNT

Simboli Slobodnog Zidarstva

Masoneriju s jedne strane možemo uporediti sa glavicom luka, koju kada popreko presečete, vidite slojeve, zadebljale mesnate listiće luka, naslagane jedne oko drugih. Neinicirani, profani, vide samo spoljni sloj, omotač glavice, većina masona samo prvih par slojeva, dok pravu sliku masonerije vide samo oni, koji imaju snagu i hrabrost da krenu da se probijaju prema centru glavice luka. Takav sistem nije stvoren da bi nekoga zavarao ili odveo na pogrešan put, već samo zato da bi tome dozvolio da ostane, odnosno napreduje, na nivo na kom se oseća najugodnije – spram njegovog zalaganja i napredovanja kroz masonska učenja i spoznaje.

Većina masona, ipak, ostaje na početnih par slojeva-nivoa, nažalost, tako nikada ne shvativši pravu suštinu masonerije. Možda tome pridonosi i sama specifičnost izraza masonerije, njen jezik, izražen kroz simbole, metafore i alegorije. Poseban značaj u opisu masonske filozofije imaju slobodnozidarski simboli, koji uvek imaju dvostruko značenje: ono redovno, uobičajeno, koje može protumačiti svaki član Bratstva, i ezoterično tumačenje, koje je vidljivo samo onim posvećenijim članovima. Bitno je napomenuti da ezoterično tumačenje simbola ne poništava njegovo uobičajeno značenje, već ga naprotiv upotpunjuje i proširuje, štiteći tako srž njegove informacije od neukih i neposvećenih, koji bi neshvatajući, pogrešno upotrebili Znanje koje nam pojedini simbol pruža. Takav primer dvostrukog značenja možemo videti kod svakog simbola, na primer, uzmimo najčešći simbol masonerije, uglomer preklopljen šestarom. Uobičajeno tumačenje simbola jeste da uglomer reprezentuje moralnost, pravednost, oblikovanje našeg zemaljskog života spram ispravnih načela, dok šestar predstavlja našu duhovnost, opisujući krug u kom ostaju naše želje i strasti spram ostalih ljudi. Tako protumačen simbol nas upućuje da budemo bolji ljudi, čije delovanje neće ugrožavati živote ostalih bića na ovoj planeti. Međutim, ezoterično značenje uglomera preklopljenog sa šestarom jeste ustvari priča hermetičkog simbola božanske kreacije. Šestar predstavlja muški princip, a uglomer, ženski, te ta dva principa ne samo da opisuju balans koji uvek vlada Prirodom, već takođe i proizvode novi život koji je ustvari misterija duhovnog stvaranja, generativnog principa, a ne samo onog „mehaničkog“, vidljivog na prvi pogled.
Ovim tekstom, možemo proći kroz najosnovnije masonske simbole, objašnjavajući najsažetije bar ono osnovno, uobičajeno značenje. Jedan od najvažnijih elemenata masonerije jeste radni tepih, na kom je ispisana simbolika rituala slobodnog zidarstva, i on nam simbolično prikazuje građevinski plan života masona. Nalazi se postavljen za vreme ritualnog rada u masonskoj loži-hramu, koja je sakrament masona pojedinca, spoj njegovih materijalnih i duhovnih osobina, kao i jedinstvo suprotnosti u smislu sinteze braće u loži, koji je oplemenjuju svaki na poseban, jedinstven način. Sama loža ima sopstveno simboličko značenje, a unutar nje su postavljeni mnogi simboli. Ulaskom u ložu-hram nailazimo na dva stuba, dva polariteta, označena imenima Jakin i Boaz, koji reprezentuju ulazak u Misteriju. Pod Hrama je prikaz naizmeničnih crno-belih polja, u tipu šahovske table, kao simbola dualiteta. Oko radnog tepiha na sredini hrama, su postavljena tri stuba, tri različita arhitektonska stila, predstave masonskih vrlina; Mudrosti, Snage i Lepote. Pored njih na podu vidimo sirov, neobrađen kamen, koji predstavlja nesavršenost razuma i srca slobodnozidarskog Učenika, a takođe i obrađen, kubni kamen, simbol masona koji radi na sebi i svom unutrašnjem razvoju kako bi postigao savršenstvo. Napred, na Istoku, odakle Svetlost dopire, postavljen je oltar sa tri velike svetlosti slobodnog zidarstva: knjigom Svetog Zakona, na koju su postavljeni uglomer i šestar. Iznad oltara, sa istočnog zida gleda svevideće oko, koje simbolizuje upravljanje Velikog Arhitekte delima ljudi i upućuje na opomenu i stalni nadzor Vrhovnog Bića. Braća Slobodni Zidari oko pasa imaju svezane kecelje od jagnjeće kože, starije od „zlatnog runa i rimskog orla“, ukrašene i oslikane takođe određenim simbolima, a na rukama imaju bele rukavice, kao simbol nevinosti i čistote njihovih namera. Mnogo je simbola koji krase Kraljevsku umetnost, tu su osim uglomera i šestara i ostali simbolički radni alati, čekić, dleto, labela, visak, mistrija – kao predstave moralnih načela i ljudskih nastojanja. Zatim, tu su simboli kao što su pravougli trougao, pentagram, tačka u krugu, ruža, kvadrat, Mesec, lobanja, košnica, piramida, heksagram, Jakovljeve stepenice, akacija i mnogi drugi, uvek nam dajući objašnjenje nekog od delova slobodnozidarske doktrine – doktrine koja za cilj ima spoznaju sopstvenog Bića, preko kojega jedino možemo spoznati Boga i Svet, i zatim sa uspehom graditi Hram Čoveka i Čovečanstva do Čovečnosti.

sr_RS