SVLNT

KANCELARI

Nenad Kukić

Kancelar Suverenog Svetskog Tajnog Sistema Nikole Tesle za državu Crnu Goru, Brat Nenad Kukić, Veliki Majstor Velike Lože Nikola Tesla – Bela Loža, Protector Protectorata Vizantija.

Dragan Maglov

Kancelar Suverenog Svetskog Tajnog Sistema Nikole Tesle za državu Bosnu i Hercegovinu, Brat Dragan Maglov, Veliki Majstor Velike Lože Mihajlo Idvorski Pupin, Protector Protectorata Harmonia.

Mihajlo Horvat

Kancelar Suverenog Svetskog Tajnog Sistema Nikole Tesle za državu Slovačku, Brat Mihajlo Horvat, Veliki Majstor Velike Lože Nikola Tesla Slovačka, Protector Protectorata Tvrđava.

David Radaković

Kancelar Suverenog Svetskog Tajnog Sistema Nikole Tesle za državu Italiju, Brat David Radaković, Veliki Majstor Velike Lože Nikola Tesla – Crvena Loža, Protector Protectorata Car Romanov.

Velimir Abramović

Kancelar Suverenog Svetskog Tajnog Sistema Nikole Tesle za državu Rusiju, Brat Velimir Abramović, Veliki Majstor Velikog Belog Bratstva Balkana, Počasni Veliki Majstor Velike Lože Nikole Tesle.

sr_RS