Dobrodošli na zvaničnu
prezentaciju Velike Lože
Nikola Tesla

Čovek koji postane deo bratstva slobodnih zidara ima obavezu da čini dobro, da svojim ponašnjem stvara ambijent boljeg života, odgovornosti i tolerancije. Mason postaje deo bratskog lanca koji je jak koliko njegova najslabija karika.

Velika Loža Nikola Tesla

912-9127163_leftcolumn-jachin-boaz-pillars

U skladu sa vekovima dugom tradicijom da je mason dobar i slobodan čovek na dobrom glasu koji je iniciran u bratstvo uz dva jemca Masona i njihovu preporuku za prijem uvek onog ko je bolji ili bar ravan njima, tako je nastala Velika Loža Nikola Tesla koja u ovom trenutku broji oko 1.500 masona a koji su povezani sa preko 500.000 masona širom sveta putem međusobnog priznavanja. Veliku Ložu Nikola Tesla priznaje preko 420 Velikih svetskih Loža. Osnovni cilj Velike Lože Nikola Tesla kao najbrojnije i najuticajnije masonske organizacije na ovim prostorima i šire jeste da pomogne i teži ujedinjenju svih masona pod parolom „Svi masoni u jednoj Loži“.

column-clipart-golden-pillar-1

Postani slobodni zidar

Slobodne zidare krase najbolje ljudske osobine. Po pravilu, to su dobri ljudi, na dobrom glasu. Da biste postali mason, za Vas moraju da garantuju najmanje dvojica slobodnih zidara. Tokom sprovođenja procesa prijema, bilo koji član lože može da ospori Vaš prijem u organizaciju.Kandidat mora da bude spreman da gradi – da doprinosi radom na sebi, društvu i organizaciji. Izgradnjom sebe, kandidat izlazi iz tame i ide ka svetlu. On pokazuje razumevanje i toleranciju za različita mišljenja, vrline i drugih i manje je sklon da osuđuje. Mason konstantno izučava istoriju, običaje i vrednosti bratstva.

Slobodno Zidarstvo (masonerija), kao najstarije i najveće svetsko Bratstvo, predstavlja jedan duhovni sistem čistog i nesebičnog čovekoljublja, koji se kroz težnju pojedinca da spozna, unapredi i uzdigne prvenstveno sopstvene kvalite i vrline, trudi da deluje i na svoju okolinu, sopstvenu porodicu, naciju, u krajnjem i celo čovečanstvo.

Dobročinstvo jeste jedna od osnovnih vrlina svakog masona. Osnovna bit masonerije jeste usmerenost svakog masona prvo na svog brata masona u smislu pomoći i podrške, savetom i delom, u skladu sa zakonom i sopstvenim mogućnostima. Na taj način svaki pripadnik bratstva postaje bolji i „jači“ u odnosu na vreme pre nego sto je stupio u bratstvo. 

SVLNT je Bratstvo koje na prvom mestu neguje tradicionalne masonske vrednosti i principe.

Bratstvo shvata da u savremenom uslovima života i Slobodno Zidarstvo mora biti podložno prilagođavanju.

 

Simboli

Mnogo je simbola koji krase Kraljevsku umetnost, tu su osim uglomera i šestara i ostali simbolički radni alati, čekić, dleto, labela, visak, mistrija - kao predstave moralnih načela i ljudskih nastojanja.

Značaj simbola

Poseban značaj u opisu masonske filozofije imaju slobodnozidarski simboli, koji uvek imaju dvostruko značenje: ono redovno, uobičajeno, koje može protumačiti svaki član Bratstva, i ezoterično tumačenje, koje je vidljivo samo onim posvećenijim članovima.

Svetski partneri

EVROPSKA UNIJA TAJNIH DRUŠTAVA

SAVEZ VELIKIH LOŽA SLOBODNIH ZIDARA

BALKANSKA MASONSKA FEDERACIJA

Unija libertas 5775
 

Alijansa Tracia
 

Rukarska Viteška federacija

Galerija

U skladu sa vekovima dugom tradicijom da je mason dobar čovek na dobrom glasu i preporukom uvek bar ravnog ili boljeg od sebe za prijem u bratstvo, sadašnji Vrhovni Komander Velike Lože Nikola Tesla sa svojom malom ložom, koja zahvaljujući silovitom razvoju i pre svega kvalitetu braće koja je sačinjavaju, formira ogranak i vrlo brzo nadrasta okrilje matičnog Velikog Orijenta Srbije, koji je proizašao iz Regularne Velike Lože Srbije, te se osamostaljuje i zajedno sa bracom iz još četiri ogranka formira dve Velike Lože pod nazivom Velika Loža Nikola Tesla i Velika Loža Mihajlo Idvorski Pupin.

Univerzum po Velikom Arhitekti

Kontaktirajte nas

Leave this field blank
sr_RS